Prevence

Vstupní vyšetření
Vyšetření pomocí dotazníku a vstupní pohovor. Slouží k odhalení rodinné anamnézy, dosavadní zdravotní historie, životního stylu a vlivu stresových faktorů. Je výchozím materiálem.

Analýzu složení těla
Zjistíme poměr svalů, tuku a vody v těle včetně množství útrobního tuku, tedy nebezpečného tuku způsobujícího kardiovaskulární choroby. Hodnotu bazálního metabolismu, tedy množství energetického příjmu vzhledem k výšce a složení těla potřebného pro zachování základních životních funkcí.

KONTAKT