Kondiční trénink

Roční tréninkové plány
Mezocyklus (2-3 měsíce)
Mikrocykly (1-2 týdny – finální ladění před zápasem/závodem/ – pozn.Draft/Výběr)
Individuální osobní trénink

KONTAKT